vigtige datoer, 4. kvartal 2020

SEPTEMBER 2020                                              
1.   Kvartalsmoms (m) for perioden 01.01 – 30.01.2020

9.   Lønsumsafgift (måned)
10. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (s+m) for april 2020,
      Indberetning af e-Indkomst (s+m)

15. Lønsumsafgift (måned)
21. B-skat + AM-bidrag (selvstændige), Restskat (personer)
25. EU-salg uden moms
30. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (st) for maj 2020
      Indberetning af e-Indkomst (st)

OKTOBER 2020
2.   Månedsmoms (st) for perioden 01.08 – 31.08.2020
12. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (s+m) for maj 2020
      Indberetning af e-Indkomst (s+m)
15. Lømsumsafgift (måned)
20. One stop moms (kvartal), B-skat + AM-bidrag (selvstændige),
      Restskat (personer)
25. EU-salg uden moms (3. kvartal)
26. Månedsmoms (st) for perioden 01.09 – 30.09.2020,
      EU-salg uden moms (månedlig)
30. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (st) for juni 2020,
      Indberetning af e-Indkomst (st)

 NOVEMBER 2020
10. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (s+m) for juni 2020, 
      Indberetning af e-Indkomst (s+m)

16. Lønsumsafgift (måned)
20. Acontoskat, frivillig indbetaling 2. rate (selskaber),
      B-skat + AM-bidrag selvstændige

25. Månedsmoms (st) for perioden 01.10 – 31.10.2020, 
       EU-salg uden moms (st)

30. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (st) for november 2020,
      Indberetning af e-inskomst (st)

​DECEMBER 2020
10. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (s+m) for november 2020,
      Indberetning af e-Indkomst (s+m)

15. Lønsumsafgift (måned)
21. B-skat + AM-bidrag (selvstændige) for maj 2020
28.
 Månedsmoms (st) for perioden 01.11 – 30.11.2020,
      EU-salg uden moms (månedlig)

30. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (st) for december 2020,
      Indberetning af e-Indkomst (st)
31. Frivillig indbetaling af restskat for 2020 (personer)


s =   Små virksomheder
m = Mellemstore virksomheder
st = Store virksomheder

Små + Mellemstore virksomheder defineres som virksomheder der har AM-bidrag på under 250.000 kr. og/eller A-skat på under 1 million kr. pr. år

​Store virksomheder defineres som virksomheder der har AM-bidrag på over 250.000 kr. og/eller A-skat på over 1 million kr. pr. år

Få mere info på www.skat.dk