vigtige datoer, 3. kvartal 2020

  JUNI 2020
  2. Kvartalsmoms (m)                                                    UDSKUDT til 1/9-2020          
10. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (s+m)             UDSKUDT til 12/10-2020
10. Indberetning af e-Indkomst (s+m)

15. Lønsumsafgift (måned)
22. B-skat                                                                         Frist fra 22/4-2020
25. Månedsmoms (st)                                                   UDSKUDT til 27/7-2020
25. Månedsmoms (st)                                                    Frist fra maj
25. EU-salg uden moms (st)

30. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (st)                 UDSKUDT til 30/10-2020
30. Indberetning af e-indkomst (st)

JULI 2020
  1. Selvangivelse (selvstændige)                                 UDSKUDT til 1/9-2020
1. Restskat (personer)
10. 
A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (s+m)            UDSKUDT til 10/11-2020
10. Indberetning af e-indkomst (s+m)
15. Lømsumsafgift (måned)
15. Lønsumsafgift (kvartal)                                          UDSKUDT til 1/9-2020
20. B-skat + AM-bidrag selvstændige
27. EU-salg uden moms (s+m+st) (kvartal+måned)
31. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (st)

AUGUST 2020
  7. ATP, Feriekonto (timelønnede)
10. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (s+m)
10. Indberetning af e-indkomst (s+m)

17. Lønsumsafgift (måned)
17. Endelig lønsumsafgift 2019 (personlige virk.)
17. Månedsmoms (st)                                                  Frist fra juni
20. B-skat + AM-bidrag selvstændige
20. Restskat (personer)                                               Frist fra juli

25. Månedsmoms (st),
25. EU-salg uden moms (st)

31. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (st)
31. Indberetning af e-inskomst (st)

​SEPTEMBER 2020
  1. Halvårsmoms (s)                                                   UDSKUDT til 1/3-2021
1. Kvartalsmoms (m)

10. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (s+m)
10. Indberetning af e-Indkomst (s+m)

15. Lønsumsafgift (måned)
21. B-skat + AM-bidrag selvstændige
21. Restskat (personer)

25. Månedsmoms (st)
25. EU-salg uden moms (st)

30. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (st)
30. Indberetning af e-inskomst (st)


s =   Små virksomheder
m = Mellemstore virksomheder
st = Store virksomheder

Små + Mellemstore virksomheder defineres som virksomheder der har AM-bidrag på under 250.000 kr. og/eller A-skat på under 1 million kr. pr. år

​Store virksomheder defineres som virksomheder der har AM-bidrag på over 250.000 kr. og/eller A-skat på over 1 million kr. pr. år

Få mere info på www.skat.dk