godt at vide

REJSEGODTGØRELSE 2020

Logi efter regning eller pr. døgn
Fortæring
Tilsluttende døgn pr. time
Fri morgenmad
Fri frokost
Fri middag
25 pct. godtgørelse

Befordring 2020
0-24 km
25-120 km
Over 120 km

Kørselsgodtgørelse 2020
Egen bil eller motorcykel pr. km
Indtil 20.000 km
Over 20.000 km

Egen cykel el. knallert pr. km

DAGPENGE 2020
Max PR. DAG

SYGEDAGPENGE 2020
Max pr. uge

Straksafskrivning 2020
Minimumsgrænse for straks
afskrivning af småaktiver

 

 

0,00
0,00
0,00
PR. DØGN

223,00 kr.
521,00 kr.
  21,70 kr.
  78,15 kr.
156,30 kr.
156,30 kr.
130,25 kr.

 Pr. km
         0 KR.
    1,96 kr.
    0,98 kr.

0,00
0,00   0,00

    3,52 KR.
    1,96 KR.

    0,54 KR.

0,00
     881 KR.

0,00  
  4.405 KR.

0,00
0,00

14.100 KR.