godt at vide

REJSEGODTGØRELSE 2022

Logi efter regning eller pr. døgn
Fortæring
Tilsluttende døgn pr. time
Fri morgenmad
Fri frokost
Fri middag
25 pct. godtgørelse

Befordring 2021
0-24 km
25-120 km
Over 120 km

Kørselsgodtgørelse 2021
Egen bil eller motorcykel pr. km
Indtil 20.000 km
Over 20.000 km

Egen cykel el. knallert pr. km

DAGPENGE 2021

Max PR. DAG

SYGEDAGPENGE 2021
Max pr. uge

Straksafskrivning 2021
Minimumsgrænse for straks
afskrivning af småaktiver

 

 

0,00
0,00
0,00
PR. DØGN

231,00 kr.
539,00 kr.
  21,71 kr.
  80,85 kr.
161,70 kr.
161,70 kr.
134,75 kr.

 Pr. km
         0 KR.
    1,90 kr.
    0,95 kr.

0,00
0,00   0,00

    3,44 KR.
    1,90 KR.

    0,54 KR.

0,00
     892 KR.

0,00  
  4.460 KR.

0,00
0,00

30.700 KR.