revision

Med en revisionspåtegning på årsregnskabet, opnås der høj af sikkerhed for konklusionen om oplysningerne i årsregnskabet.
Ved en revision kontrollerer revisor alle væsentlige poster i årsregnskabet, men hos Seiersen Revision er det ikke blot en kontrol af oplysninger i årsrapporten og en påtegning i forlængelse heraf. Revision medfører således, at revisor opnår en indgående forståelse og kendskab til virksomheden.

Hos Seiersen Revision ser vi fordele heri, da dette ofte medfører, at vi kan komme med gode råd og anbefalinger, som kan være med til at sikre en mere effektiv administration og bedre resultater.

Udvidet gennemgang
Udvidet gennemgang er et alternativ til at få revideret årsregnskabet. Mindre og mellemstore virksomheder (klasse B) kan vælge udvidet gennemgang i stedet for den traditionelle revision.

Forskellen på de to ydelser ligger i graden af sikkerhed for revisors konklusioner om årsregnskabet. Udvidet gennemgang henvender sig således til de virksomheder, der ikke finder det nødvendigt med en revision, men stadig ønsker troværdighed omkring årsregnskabet.
Revisors handlinger består af gennemgang primært ved analyser og forespørgsler.

Om Udvidet gennemgang er det rigtige valg for din virksomhed, beror på en konkret vurdering af virksomhedens aktuelle og fremtidige situation. Det er derfor meget aktuelt at drøfte disse forhold med revisor, inden man træffer en beslutning.

Andre erklæringer
Udover de gængse erklæringer på et årsregnskab, findes der en række andre erklæringer, som revisor kan afgive. 

Vi har erfaringer med mange typer erklæringer.
Har du brug for hjælp, så tag kontakt til os.

Kontakt: