nyheder

2020

Vedr. feriepenge: Indfrosne feriepenge

Perioden for indefrysning af feriepenge er slut, hvilket betyder at de indefrosne feriepenge i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020 skal opgøres og indberettes til Lønmodtagernes Feriemidler…


Skrevet af Seiersen Revision | December 2020

COVID-19: Udskudte frister for moms, samt betaling af A-skat og AM-bidrag
Som en del af den hjælpepakke der tidligere på året er vedtaget af Folketinget i forbindelse med COVID-19, er flere af fristerne for indberetning og betaling af moms, samt betaling af A-skat og AM-bidrag blevet udskudt…
Skrevet af Seiersen Revision | September 2020

OBS! Til hovedaktionærer
Til de kapitalejere med bestemmende indflydelse, dvs. de som har mere end 50% af stemmerettighederne i et selskab. Grænsen for selvangivelse af kontrollerende transaktioner på kr. 5 millioner er imidlertid blevet ophævet…
Skrevet af Seiersen Revision | September 2020

GDPR
GDPR er en forordning skabt af EU, som omhandler beskyttelse af persondata. Den 25. maj 2018 trådte reglerne i forordningen i kraft i Danmark, og siden da er der gradvist kommet mere og mere fokus på, at danske virksomheder…
Skrevet af Seiersen Revision | Juni 2020

Årsopgørelse 2019
Så er det igen ved at være den tid på året, hvor SKAT åbner op for selvangivelserne. Mandag den 9. marts 2020 er SKAT klar med årsopgørelserne for 2019. Har du ændringer til din årsopgørelse…
Skrevet af Seiersen Revision | Marts 2020

Forældrekøb i virksomhedsordningen
Med den nye 2020-finanslovsaftale er det blandt andet blevet vedtaget, at det ikke længere skal være muligt, at drive et forældrekøb igennem virksomhedsordningen. Kort fortalt betyder det, at…
Skrevet af Seiersen Revision | Marts 2020

Ny ferielov: Overgangsordningen
Vi er i fuld gang med overgangsordningen, inden vi får alvor tager hul på den nye ferielov og Samtidighedsferie den
1. september 2020. Bemærk, at der den 1. maj 2020 tilskrives…
Skrevet af Seiersen Revision | Marts 2020

2019

Ferielovens faldgruber
Den 1. september 2019 startede overgangsordningen til den nye ferielov. Illustrationen nedenfor viser de væsentligste faldgruber, som ledelsen skal være opmærksom på. Yderligere information om de udvalgte faldgruber er at finde…
Skrevet af Seiersen Revision | December 2019

Vil du forstå den nye ferielov?
Danskerne får ny ferielov, som træder i kraft den 1. september 2020. Læs med og få et hurtigt overblik over hvad den nye ferielov får af betydning for dig som arbejdsgiver/virksomhed…
Skrevet af Seiersen Revision | Marts 2019

Iværksætterselskaber forventes afskaffet
Den 28. februar 2019 blev lovforslaget nr. L 190 om ændring af selskabsloven og årsregnskabsloven fremsat. Vedtages lovforslaget i sin foreliggende form afskaffes iværksætterselskaber…
Skrevet af Seiersen Revision | Marts 2019