erhvervsservice

Vores erhvervsservice tilbyder en række bogholderimæssige funktioner/bogføring, hvor du altid kan være sikker på, at gældende lovgivning overholdes.

Vælger du vores erhvervsserviceløsning får du erfarne og kvalificerede medarbejdere, som sikrer en høj kvalitet i dit bogholderi/ din bogføring og de finansielle rapporteringer, som bruges i styringen af virksomheden, og omfatter følgende områder:

• Bogføring
• Budgetsammenligning og -analyser
• Debitorstyring
• Kreditorstyring, forberedelse af betalinger
• Lønadministration via servicebureau
• Moms, listestyring, lønsumsafgift
• Måneds- eller kvartalsrapportering

Kontakt: