nyheder

OBS! Til hovedaktionærer

Til de kapitalejere med bestemmende indflydelse, dvs. de som har mere end 50% af stemmerettighederne i et selskab.

Der var en grænse for selvangivelse af kontrollerede transaktioner på 5 millioner kroner. Grænsen er imidlertid blevet ophævet, men information om dette har ikke været helt klar for alle.

Det betyder at kapitalejere med bestemmende indflydelse – i forbindelse med sin personlige selvangivelse – skal selvangive en række forskellige forhold som kapitalejer har med de selskaber der er bestemmende indflydelse på. Dette sker på et skema som kaldes 05.021. Der skal indsendes oplysninger, selvom der ikke har været transaktioner.

Manglende indberetning kan udløse en bøde på kr. 5.000.

Fristen var 1. september 2020. Har du ikke foretaget indberetning og har du brug for assistance hertil, er du velkommen til at kontakte os.


Skrevet af Seiersen Revision | September 2020