nyheder

Iværksætterselskaber forventes afskaffet

Den 28. februar 2019 blev lovforslag nr. L 190 om ændring af selskabsloven og årsregnskabsloven fremsat. Vedtages lovforslaget i sin foreliggende form afskaffes iværksætterselskaber og minimumskrav til selskabskapital i anpartsselskaber nedsættes fra kr. 50.000 til kr. 40.000.

Eksisterende IVS’er
Iværksætterselskaber skal efter lovforslaget omregistreres til et kapitalselskab, f.eks. et anpartsselskab, indenfor 2 år.

Omregistreringen til et anpartsselskab kræver efter vedtagelsen af lovforslaget en egenkapital på mindst kr. 40.000. Omregistreringen kan foretages ved, at en godkendt revisor overfor Erhvervsstyrelsen afgiver en erklæring om, at egenkapitalen mindst udgør minimumskravet til selskabskapital i anpartsselskaber.

Såfremt egenkapitalen ikke udgør mindst kr. 40.000 (kr. 50.000 efter gældende regler), kræver en omregistrering, at der foretages et indskud i enten kontanter eller med andre værdier end kontanter.

Sendes et iværksætterselskab til tvangsopløsning efter lovens ikrafttrædelse f.eks. på grund af manglende indsendelse af årsrapport e.l., kan der alene foretages genoptagelse, hvis selskabet omregistreres til et anpartsselskab.

Omregistreres iværksætterselskabet ikke indenfor fristen, vil selskabet blive tvangsopløst. Tvangsopløsning vil medføre omkostninger til likvidator og modregning i et eventuelt likvidationsprovenu til ejerne.

Alternativ til IVS
Vedtages lovforslaget, vil anpartsselskabet fremover være den billigste danske selskabsløsning med et kapitalkrav på
kr. 40.000.

Såfremt stifterne/ejerne ikke har brug for den begrænsede hæftelse eller de skatteløsninger, som et selskab kan give, er det fortsat muligt at stifte en personlig ejet virksomhed, hvor der ikke er noget kapitalkrav.

Kontakt os gerne, såfremt du har brug for assistance til omregistrering af et iværksætterselskab eller anden assistance.


Skrevet af Seiersen Revision | Marts 2019