nyheder

Forældrekøb i virksomhedsordningen

Med den nye 2020-finanslovsaftale er det blandt andet blevet vedtaget, at det ikke længere skal være muligt, at drive et forældrekøb igennem virksomhedsordningen. Kort fortalt betyder det, at man fra den 1. januar 2021 ikke længere vil have mulighed for at indføre en bolig, som udlejes til nærtstående parter, i virksomhedsordningen.

Denne nye ændring er vedtaget, da man fra regeringens side har ønsket at fjerne muligheden for at trække renteudgifter i forbindelse med boligen fra i overskuddet, som netop er en af de store fordele ved virksomhedsordningen. Konsekvensen vil altså alt andet lige blive, at personer som driver et forældrekøb i en virksomhedsordning vil blive beskattet hårdere.

Først i løbet af foråret, vil der komme et lovforslag fra regeringen, som helt konkret beskriver, hvad konsekvensen vil være for personer, som allerede er i virksomhedsordningen, når vi rammer den 

1. januar 2021.  Vi vil løbende holde os opdateret på sagen, så kontakt os gerne for en uformel snak, hvis dette tiltag på den ene eller anden måde berører dig.  


Skrevet af Seiersen Revision | Marts 2020