nyheder

Ferielovens faldgruber

Den 1. september 2019 startede overgangsordningen til den nye ferielov.

Illustrationen nedenfor viser de væsentligste faldgruber, som ledelsen skal være opmærksom på. Yderligere information om de udvalgte faldgruber er at finde længere nede på siden.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til den nye ferielov, eller hvis du har brug for anden assistance.

  Arbejdsgivers pligter:

 • Nyansættelser
  I har pligt til at sikre, at jeres medarbejder har nok ferie, hvis I holder tvunget lukning i en periode. 

 • Indberetning af de indefrosne feriepenge
  Såfremt I ikke indbetaler de indefrosne feriepenge til feriefonden, skal de indberettes senest den 31.12.2020.
  Der kan efterfølgende rettes i det frem til den 30.06.2025. 

 • Meddelelse til fonden
  Såfremt I ikke indbetaler de indefrosne feriepenge til feriefonden, SKAL I hvert år den 01.08 meddele fonden, om I fortsat vil beholde de indefrosne midler.

Ferieordningernes faldgruber:

 • Ferie med løn (Funktionærer)

  – Har funktionæren normalt fri bil, men ikke under ferie, så skal lønnen under ferien tilsvarende forhøjes (dette gælder også andre personalegoder).

  – Løn under ferie skal indberettes som ikke-ferieberettiget løn.

 •   Timelønnede via feriekonto

  – Automatisk udbetaling af den 5. ferieuge, hvis den ikke er afholdt i ferieafholdelsesperioden pr. 31.12. 

  – Hvis medarbejderen ikke har været ansat på fuldtid i hele optjeningsperioden hos samme arbejdsgiver.
    I denne situation skal medarbejderen underskrive en erklæring, og anmode om feriepenge senest den 30.09 det  efterfølgende år.

   

 • Timelønnede via feriekort (garantiordningen)

  – Alle udbetalinger styres via feriepengeinfo. Arbejdsgiveren må kun udbetale ved anmodning herfra.

Andre faldgruber: 

 • Sygdom

  – Bliver der meddelt at medarbejderen er syg inden feriens begyndelsen så udskydes ferien.
  – Hvis medarbejderen er syg under ferien og bliver rask igen, har medarbejderen ret til at annullere resten af ferien og påbegynde arbejde.

 • Barselsorlov

  – Udgangspunktet er 12,5% af ferieberettigede løn, men for den barslende er det dog baseret på den ferieberettigede løn fire uger op til orloven.

 • Regnskab

  – Hvis nogle af medarbejderne har fået forskudsferie, skal det klassificeres som tilgodehavender. Derudover kan  der være klassifikation af kort/lang gæld.
  – Indregning af indeksering af indefrosne midler.

 • Virksomhedsoverdragelse

  – Der skal ske meddelelse til fonden, hvis der sker virksomhedsoverdragelse, hvor medarbejderne følger.

   

Skrevet af Seiersen Revision | December 2019