nyheder

Vil du forstå den nye ferielov?

– Samtidighedsferie

Danskerne får ny ferielov, som træder i kraft 1. september 2020.
Læs med og få et hurtigt overblik over hvad den nye ferielov får af betydning for dig som arbejdsgiver/ virksomhed.

OVERGANGSORDNINGEN I KORTE TRÆK:

 • Ferie optjent i perioden 01.01.2019 – 31.08.2019 (16,64 feriedage) kan afholdes i perioden 01.05.2020 – 30.09.2020. 

 • Ferie optjent i perioden 01.09.2019 – 31.08.2020 (25 feriedage) indefryses i en ny fond under Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Fonden får navnet ”Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler” og får til opgave at administrere lønmodtagernes indefrosne ferie. 

 • Den indefrosne ferie kan ikke afholdes eller udbetales, før lønmodtageren forlader arbejdsmarkedet. Det svarer til, at I som arbejdsgiver i henhold til den nuværende ordning udbetaler det sidste års optjente ferie,
  når en medarbejder går på pension. 

BETYDNING FOR ARBEJDSGIVER:

 • For arbejdsgiver med timelønnede, hvor feriepenge anvises til Feriekonto, har overgangsregler samt den nye ferielov, ingen skattemæssig eller likviditetsmæssig betydning.

 • For arbejdsgiver med timelønnede, hvor feriepenge ikke anvises til feriekonto og ligeledes for arbejdsgiver med funktionærer ansat, kan arbejdsgiver vælge at indbetale feriemidler (feriepengehensættelsen) til ”Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler”.
  Såfremt arbejdsgiver vælger at beholde de tilgodehavende feriemidler i virksomheden indtil lønmodtager forlader arbejdsmarkedet, skal virksomheden lade tilgodehavender forrente i overensstemmelse med fondens retningslinjer og årligt, senest den 31.08, bekræfte dette over for fonden. 

BETYDNING FOR MEDARBEJDER:

 • Timelønnede, hvor arbejdsgiver anviser feriepenge til feriekonto vil, alt andet lige, få en skattemæssig forskydning. Det vil primært få betydning for timelønnede, som aflønnes tæt på topskattegrænsen, idet at feriepenge i 2020 beskattes efter både den gamle- og den nye ferielov, hvorfor disse medarbejdere kan komme over topskattegrænsen. De vil dog tilsvarende få et mindre beskatningsgrundlag i 2021.

 • Hvis medarbejderen har et ønske om at afholde efterårsferie i 2020 og har afholdt 3 ugers sommerferie, skal medarbejderen gemme noget ferie fra kalenderåret 2018, idet den ny ferielov træder i kraft 01.09.2020 og
  der dermed kun optjenes ferie for september (2,08 feriedage) inden efterårsferien. 

FERIETILLÆG
Ferietillæg skal fremover udbetales, enten samtidig med at den dertil svarende ferie begynder eller ferietillæg for perioden fra den 01.09 til den 31.05 udbetales sammen med lønnen for maj måned, mens ferietillæg for den resterende del af ferieåret udbetales sammen med lønnen for august måned.

Ligesom i gældende regler kan et udbetalt ferietillæg ikke kræves tilbagebetalt, hvorfor vi anbefaler, at den udbetales med den dertil svarende ferie.

FERIEFRIDAGE + 6. FERIEUGE
Den 6. ferieuge og feriefridage er ikke omfattet af hverken den gamle- eller den nye ferielov.
Det vil sige, at der er to muligheder: 

 1. Der fortsættes som hidtil, hvor ferien optjenes i perioden 01.01 – 31.12 og afholdes året efter i perioden 01.05 – 30.04.
 2. Eller, optjeningsperioden ændres, så der fremadrettet optjenes i perioden 01.09 – 31.08, som kan afholdes i perioden           01.09 – 31.12 det efterfølgende år (afholdelsesperiode på 16 måneder).  

Såfremt optjeningsperioden ønskes ændret jf. pkt. 2, anbefaler vi, at der etableres en overgangsordning i lighed med første pkt. under ”Overgangsordningen i korte træk”. Etableres der ikke en overgangsordning, gør vi opmærksom på, at dette vil blive betragtet for at være en væsentlig forringelse af medarbejdernes vilkår, og de dermed kan fratræde.

Du kan læse mere om den nye ferielov på regeringens hjemmeside:
https://www.regeringen.dk/nyheder/aftale-om-ny-ferielov/

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til den nye ferielov, eller hvis du har brug for assistance i forbindelse med overgangsordningen.

Skrevet af Seiersen Revision | Marts 2019