nyheder

Indefrosne feriepenge

Frist for indberetning

Perioden for indefrysning af feriepenge er slut, hvilket betyder at de indefrosne feriepenge i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020 skal opgøres og indberettes til Lønmodtagernes Feriemidler.

 

De indefrosne feriemidler skal indberettes senest den 31. december 2020 via eIndkomst.

Det lønsystem, der anvendes til lønkørsler, vil som udgangspunkt automatisk opgøre og indberette beløbet på vegne af virksomheden.

Der udsendes et brev gennem e-boks, indeholdende et link, hvorigennem indberetningerne skal kontrolleres. Er der uoverensstemmelser i indberetningerne, skal disse rettes via eIndkomst senest den 31. december 2020.

Benyttes Visma Dataløn til lønkørsler, vil de indefrosne feriepenge først blive indberettet til eIndkomst den 28.12.2020. Eventuelle rettelser skal derfor registreres hos Visma Dataløn senest den 27.12.2020.

 

Særligt for aktionærer

Aktionærer er ikke omfattet af lov om ferie, hvis de varetager en stilling, der har afgørende indflydelse på selskabet, hvori de ejer aktier.

 

Afgørende indflydelse er i ferielovens § 1, stk. 4 defineret som aktionærer, der ejer min. 10 % af selskabskapitalen eller min. 10 % af selskabskapitalens stemmeværdi og aktionæren tillige er medlem af selskabets bestyrelse eller direktion.

 

For aktionærer, der modtager vederlag som direktør eller bestyrelsesmedlem, skal der derfor ikke indefryses feriepenge. Dette gælder også, selvom der i aktionæroverenskomsten skulle være aftalt andet.

 

For aktionærer, der modtager fast månedsløn med beregning af feriepenge, vil lønsystemet have opgjort feriepengene i indefrysningsperioden. Disse kan ikke indbetales til feriefonden, hvorfor beløbet skal rettes via eIndkomst senest den 31. december 2020.

 

Vi står til rådighed, hvis der er brug for assistance til indberetning eller rettelser af de indefrosne feriepenge.

Skrevet af Seiersen Revision | December 2020